Asunnottomien yö 17.10.2020

Kivenlahden tapahtuman avasi Johanna Värmälä (sd.), Espoon kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.vpj.

Johanna Värmälän puhe:

Asunto on ihmisen perusoikeus. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Koska oma asunto on joillekin todellisuudessa kuitenkin vain haave, arkisissa keskusteluissa ja päätöksenteossa tulee edistää tämän perusoikeuden toteutumista.

Asunnottomuus yhdistetään usein henkilöön, joka on alkoholisoitunut ja majailee sillan alla. Todellisuudessa asunnottomuudella on monet kasvot. Asunnoton henkilö voi olla yksinelävä, hän voi olla parisuhteessa, ja hänellä voi olla myös perhe.

Asunnottomuus ei myöskään katso ikää. Asunnottomina on nuoria, keski-ikäisiä ja vanhoja. Asunnottomuuteen ovat johtaneet yksilölliset tilanteet.

Asunnottomuus nousee esille etenkin juhlapuheissa. Asunnottomuuden tulee kuitenkin olla asia, josta puhutaan, arjessa toistuvasti. Lisäksi sen poistamiseksi on toimittava, kunnes asunnottomuus on poistunut.

Asunnottomien yö on tärkeä tapahtuma, jonka avulla muistutetaan asunnottomuuden olemassaolosta. Tapahtuman taustalla olevat toimijat ovat erityisesti niitä, jotka ovat muistuttaneet asunnottomuudesta eri yhteyksissä. Kiitokset teille kaikki toimijat!

On myös hyvä, että valtiovaltamme on puuttunut asunnottomuuteen omassa hallitusohjelmassaan. Marinin hallitus on kirjannut ohjelmaansa, että asunnottomuus poistetaan kahdessa vaalikaudessa. Sitä ennen on tarkoitus puolittaa asunnottomuus tämän vaalikauden aikana. Linjauksissa myös todetaan, että toimivaksi todetusta Asunto ensin -periaatteesta pidetään kiinni ja erityistä huomioita kiinnitetään asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseen sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Keinoina maamme hallitus mainitsee muun muassa yhteistyöohjelman käynnistämisen. Yhteistyötä tehdään muun muassa palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa.

Maamme hallitus on myös puuttunut asumisen kalleuteen todeten, että Pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla asumisen kalleus sekä asuntojen riittämättömyys vaikeuttavat työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvuedellytyksiä. Hallitusohjelmassa todetaan, että ihmiset kärsivät asumisen kalleudesta, sillä monilla asuminen vie tuloista liian suuren osan. Vuokralla asuminen on yleistynyt, ja vuokrat ovat nousseet elinkustannuksia nopeammin. Yhtenä helpottavana toimenpiteenä on asuntorakentamisen lisääminen kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Oma koti on siis hurjan kallis, kuten todetaan tämän vuoden asunnottomien yön teemassa. Jokaisen on kuitenkin hyvä muistaa, että kukaan ei ole yksin tämän ongelman kanssa. Järjestöt tekevät tärkeää työtä, jolla tuetaan asunnottomuuden ja asumisen kustannusten kanssa kamppailevia. Myös kunnat ja kaupungit, kuten muun muassa Espoo auttaa. Espoon kaupungilla apua tarjoamassa ovat esimerkiksi asumisneuvojat. Tilanteen niin vaatiessa apua saa myös sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.

Asumiskustannuksien kuormaa voi lisätä esimerkiksi palveluista perittävät maksut. Kaupungin palvelujen yhteydessä on kuitenkin syytä huomioida, että kunnalla on velvollisuus tiedottaa maksuvapautuksen mahdollisuudesta. Espoon valtuusto on käsitellyt asiaa valtuustokysymykseni myötä, ja valtuuston toive on, että selvitetään, miten kaupungin palvelumaksuihin liittyvissä perimistoimenpiteissä voidaan kartoittaa nykyistä perusteellisemmin, täyttyvätkö asiakkaalla edellytykset maksujen perimättä jättämiseksi tai kohtuullistamiseksi. Arvoisat läsnäolijat, maksuvapautus ja maksujen kohtuullistaminen tulee siis ottaa huomioon esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siten on mahdollista vähentää maksujen kanssa kamppailevien kuormaa.

Arvoisat asunnottomien yön tapahtumaan osallistujat. Asunnottomuus ja asumiskustannukset tulee siis huomioida niin arjen keskusteluissa ja päätöksenteossa. Voimia kaikille siihen työhön. Erityisen paljon haluan kuitenkin toivottaa voimia asunnottomuuden ja asumiskustannusten kanssa kamppaileville, kuten myös heille, joilla on uhka asunnottomuudesta. Arvoisat ihmiset, pidetään yhdessä jokaisesta huolta!