Kevätkokous 26.3.

Kivenlahti-Stensvik ry sääntömääräinen kevätkokous

Aika: torstaina 26.3.2015 klo 18.00
Paikka: Kahvi-Kaisa, Kivenlahdenkatu 8 (sisäpiha)

Esityslista
1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
5. Esitetään yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus.
6. Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä.
7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.
8. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
9. Vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksen alustava toimintasuunnitelma alkaneelle toimikaudelle hallituksen esittämien mahdollisten muutosten osalta.
10. Käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka on asianmukaisessa järjestyksessä jäsenten toimesta pyydetty kokouksen käsittelyyn tai jotka hallitus on päättänyt kokoukselle esittää.
11. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

Kivenlahti-Stensvik ry hallitus