Kävelypässit

Oman kunnon ja esimerkin vuoksi

Kävelypässit liikkuu

yhteisvoimin ja omin koivin

Heureka2 (1)
Kuvassa Kävelypässit ovat Heurekan edessä syksyllä 2018, jolloin tehtiin Youtubeen jumppavideota.

Kivenlahden Kyläpäivillä 8.6. esittäytyvä Kävelypässit on ryhmä uusmaalaisia ja pirkanmaalaisia ikämiehiä, jotka harrastavat monipuolisesti liikuntaa ja muuta kulttuuria, toimivat kansalaisjärjestöissä ja kommentoivat maailman menoa blogeissa.

Ryhmän tavoitteena on pitää huolta omasta kunnostaan ja innostaa muita ikäihmisiä, varsinkin miehiä, kävelemään ja harrastamaan muuta liikuntaa. Vuodesta 2016 alkaen ryhmä on tehnyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen IKINÄ-suorituskykytestin usealle sadalle hengelle.

Ryhmä syntyi, kun Eläkeläiset ry otti Porissa kesäkuussa 2015 järjestettyjen retkeily- ja kulttuuripäiviensä tunnukseksi Kävellen kohti Poria ja painatti jäsenilleen kävelypasseja kävelykampanjan vauhdittamiseksi. Miekkosemme kävelivät Poriin, eivät vain Poria kohti. Matkaa kertyi 250 kilometriä, ja passeista tuli ryhmän nimeen pässit.

Jo Porin-reissulla ryhmän jäsenillä oli keltaiset huomioliivit ja niissä iskulause: Liikettä omin koivin – liikettä yhteisvoimin. Sen jälkeen ikämiehet keltaisissa liiveissä on nähty monissa omissa tempauksissa sekä Eläkeläiset ry:n ja muiden kansalaisjärjestöjen tapahtumissa.

Kävelypässit on vuoittain tehnyt yhden pitemmän yhteisen kävelyretken. Tänä kesänä kävellään kahdessa erässä Tampereelta Helsinkiin.  Pitkähköt kävelyretket ovat vain osa kävelypässien harjoittamasta yhteisestä liikunnasta. Ryhmä kokoontuu kävelemään noin kerran kuukaudessa, ja muina aikoina sen jäsenet harrastavat kunto- ja arkiliikuntaa yksin tai muissa ryhmissä, kuten eläkeläisyhdistyksissä.

Kävelypässit on yhteistyössä Eläkeläiset ry:n kanssa julkaissut Kävelypässien lämmittelyjumppa -ohjeen ja on ollut mukana Eläkeläiset ry:n Harjoituksilla tasapainoista elämää -oppaan sekä Perusliikeohjeiden kuvauksissa.

Äijät ylös ja ulos yhteisvoimin

Kävelypässit aloitti vuoden 2018 alusta kaksivuotisen kampanjan tunnuksella Tasa-arvoon yhteisvoimin – äijät ylös ja ulos yhteisvoimin. Sen taustalla on ristiriita, joka vallitsee hyvinvointiyhteiskunnan tärkeinä pitämien arvojen, kuten tasa-arvon, ja kansalaisten arjen välillä. Kansalaiset ovat eriarvoisia monessa suhteessa. Yksinpä elinajanodotekin riippuu sukupuolesta ja sosiaalisesta asemasta.

Tilastokeskuksen mukaan poikien elinajanodote on lähes kuusi vuotta lyhempi kuin tyttöjen. Erosta yksi vuosi selittyy sukupuolella. Loput viisi vuotta selittyvät todennäköisesti miesten ja naisten elintapojen erilaisuudella. Rikkaimpien ja köyhimpien miesten eliniän ero on vielä suurempi kuin naisten ja miesten.

Voidaanko eriarvoisuuteen eliniänodotteessa vaikuttaa? Miten fyysiseen aktiivisuuteen ja elintapoihin voidaan vaikuttaa erityisesti ikääntyvien miesten keskuudessa? Hanke pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin.

Kävelypässien kokemusten ja lukuisten tutkimusten mukaan riittävä ja monipuolinen liikunta, terveellinen ravinto ja hyvät suhteet muihin ihmisiin muodostavat vahvan perustan myös ikäihmisten hyvälle elämälle. Ne eivät ole ainoat arvokkaan ikääntymisen edellytykset, mutta ne ovat hyvä lähtökohta ja niihin me voimme vaikuttaa itsekin.

 

passit

Kuvassa Kävelypässien ryhmä saapuu kesäkuussa 2017 Vuokattiin Sata vuotta Suomea – sata päivää Sotkamoon –kävelytempaukselta Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi.

Linkkejä:
Kävelypässien lämmittelyjumppa Youtubessa
Kävelypässien blogi

”Liikkumisen suurin este on vaikeus saada laitetuksi kengät jalkaan. Kun sen ylittää, loppu sujuukin paremmin.”

Pentti Vuorio, Kävelypässien jäsen