Kivenlahden kirjasto

Kivenlahden kirjasto saa korvaavat tilat Pikkulaivasta. Kirjasto avataan 15.4. Pikkulaivan uuden kirjaston koko on noin viidesosa Kivenlahden kirjaston nykyisistä tiloista. Tilaan mahtuu varausten noutopiste, lehtikokoelma ja suppea kokoelma sekä lasten- että aikuisten aineistoa. Pikkulaivan uudessa kirjastotilassa on myös kaksi pientä työskentelytilaa asiakkaille.

Kirjastoauton Pikkulaivan pysäkki jää pois 15.4. alkaen mutta tiistain pysäkkiajat Aalto 2:ssa ja terveyskeskuksen edustalla Meriusva 1:ssä jatkuvat ainakin kevään ajan.

Lisätietoja täältä.


Kivenlahden kirjasto säilytettävä nyt ja jatkossa

On erittäin harmittavaa, että Kivenlahden kirjasto on suljettu
sisäilmaongelmien vuoksi. Ongelmien poistamista ei saa vitkutella, koska
Ala-Kivenlahdessa sijaitseva kirjasto on erittäin tärkeä etenkin
lapsille, nuorille, työttömille ja ikäihmisille. Kirjastopalveluilla
estetään jopa syrjäytymistä.

Kivenlahdessa tarjotaan tällä hetkellä kirjastopalveluja
kirjastoautossa, mutta se on paikalla vain yhtenä päivänä viikossa
kello 15-19 välisenä aikana. Kyseinen korvaava kirjastopalvelu ei saa
jäädä pysyväksi palvelumuodoksi, vaan alueella tulee olla kunnon
kirjastotilat lehtilukusaleineen ja tietokoneineen.

Kaupungin on varmistettava kirjastopalvelujen tilat myös silloin, kun
metro tulee Kivenlahteen. Metrolla tulee varmasti olemaan vaikutusta
alueen ostoskeskuksen kehittymiseen, joten tarvittaessa kirjastolle on
jopa etsittävä uudet tilat Kivenlahdesta. Kyseisten tilojen saaminen voi
olla ajankohtaista jo nyt, jos kirjaston tiloissa olevista
sisäilmaongelmista ei päästä viivytyksettä eroon. Muutos ei
kuitenkaan saa johtaa siihen, että kaupungin kirjasto siirtyy edullisista
omista tiloista kalliisiin vuokratiloihin, koska se siirtäisi
määrärahoja vuokrien maksuun, mikä on pois kirjastopalveluista. Se ei
saa myöskään johtaa siihen, että kirjastopalvelut viedään pois
Kivenlahdesta.

Kirjastopalvelut ovat siis tärkeä osa asukkaiden peruspalveluja, jotka
kaupungin tulee turvata nyt ja jatkossa. Toivottavasti uusi
kulttuurilautakunta ja valtuusto suhtautuvat Kivenlahden kirjaston
palveluihin yhtä myönteisesti kuin niiden edeltäjät.

Johanna Värmälä (sd.)
kaupunginvaltuutettu

Mitä tapahtuu Kivenlahden kirjastopalveluille tulevaisuudessa?

Kivenlahden kirjastopalvelujen tulevaisuus on aiheuttanut huolta jo vuosia. Asukkaiden viesti päättäjille on ollut kuitenkin koko ajan selvä. Kivenlahdessa tulee olla tulevaisuudessakin kirjastopalveluja. Se tuli hyvin esille myös Kivenlahti-Stensvik ry:n järjestämässä, Kivenlahden kirjastopalveluja koskevassa keskustelutilaisuudessa. Kahvi Kaisassa 9.9.2015 pidetyssä keskustelussa olivat mukana mm. kulttuurilautakunnan puheenjohtajisto, pj. Jaana Jalonen (kok.) ja vpj. Teresia Volotinen (vihr.), ja kirjaston edustaja.

Kivenlahden kirjastopalvelut ovat olleet esillä useita kertoja nykyisessä kulttuurilautakunnassa päätettävänä tai tiedoksi merkattavana asiana sekä keskusteluissa. Iloksemme nykyinen kulttuurilautakunta on yksimielinen Kivenlahden kirjastopalvelujen tarpeellisuudesta. Lautakunta on jopa linjannut lautakunnan jäsenen Jasminiitta Lumpeen (sd.) esityksestä, että sopeutetut kirjaston lähipalvelut jäävät Soukkaan ja Kivenlahteen. Sopeutus olisi ajankohtainen siinä vaiheessa, kun Espoonlahteen tulisi yksi monipuolinen kirjasto.

Kivenlahden kirjastolla on käytössään hyvin edullinen, kaupungin omistama tila. Keskustelussa nousikin esille huoli siitä, mitä Lippulaivan vuokratilojen myötä tulisi tapahtumaan. Espoonlahteen suunniteltu aluekirjasto ja kulttuuritila olisi useiden miljoonien hanke, jonka valmistumisen jälkeen tulisi myös arviolta parin miljoonan vuotuiset käyttökustannukset. Olisimmeko kyseisen hankkeen kanssa samassa tilanteessa, jossa olemme nyt Ison Omenan hankkeen kanssa? Menoihin tarvitaan lisää rahaa.

Kulttuurilautakunnan puheenjohtajisto saikin kiitosta Kivenlahden kirjaston puolustamisesta. Avoimeksi kuitenkin jäi, mitä tulee tapahtumaan tulevina vuosina Kivenlahden kirjastolle? Siksi oli hyvä, että Kivenlahti-Stensvik ry luovutti lautakunnan puheenjohtajistolle vetoomuksen Kivenlahden kirjaston toimintojen jatkamiseksi. Vetoomuksessa kerrotaan Kivenlahden kirjastopalvelujen merkityksestä etenkin lapsille, nuorille, työttömille ja ikäihmisille. Siinä myös kuvataan kirjastopalvelujen vaikutusta mm. syrjäytymistä ehkäisevänä palveluna.

Kivenlahden kirjaston puolesta on myös aikaisemmin tehty vetoomus, jonka allekirjoitti 851 asukasta. Vuonna 2007 tehdyn vetoomuksen lisäksi Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt aloitteestani budjettikäsittelyyn liittyvän toivomuksen, jonka mukaan pitäisi laatia suunnitelma siitä, miten Kivenlahden kirjaston nykyisissä tiloissa voidaan toteuttaa eri toimintoja kumppanuusperiaatteella siten, että kirjastopalveluja tarjotaan Kivenlahdessa myös Espoonlahden aluekirjaston valmistumisen jälkeen. Jostain syystä esimerkiksi työväenopiston tai nuorisotoimen saaminen kumppaniksi ei ole kuitenkaan edistynyt Kivenlahden osalta. Jos näiden toimijoiden kumppanuudella saadaan turvattua Kivenlahden kirjaston toimintojen jatkuminen, olisi erittäin toivottavaa, että nämä kumppanit istuisivat vihdoin saman pöydän ääreen.

Kirjastopalvelujen puolesta tulee siis edelleen tehdä töitä. Lisäksi on tarpeen keskustella jatkossakin siitä, mitä toimintoja lähikirjastossa voisi olla aluekirjaston valmistumisen jälkeen. Kivenlahti-seuran vetoomuksessa mainitaan lasten ja nuorten kirjat, lehtilukusali, lainauspalvelut, joitakin aikuisten kirjoja ja tietokoneet sekä lasten ja nuorten tilat. Ovatko nämä myös sinun mielestäsi niitä, joita Kivenlahden kirjastossa tulee olla myös jatkossa? Siitä on hyvä antaa palautetta asukasyhdistykselle ja meille päättäjille.

Johanna Värmälä (sd.)
kaupunginvaltuutettu
sosiaali- ja terveyslautakunnan pj.